Bemutatkozunk

Köszöntjük az Állattudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának nevében! Egy jellegzetes bagoly motívum és három betû: TDK A hazai felsõoktatásban évtizedek óta számos hallgatónak és tanárnak megannyi élménye, emléke fûzõdik ehhez a hárombetûs szóhoz. De mit is jelent ez a három betû, és mit jelent az, hogy Tudományos Diákkör?

A Tudományos Diákkör egyetemeinken és fõiskoláinkon a tehetséggondozás és az elitképzés színtere. Az itt folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri mozgalomnak több mint félévszázados múltja, mára már történelme van. Az ország csaknem minden felsõoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. A TDK-t építve a korábbi, a magyar iskolaügyben, a felsõoktatásban mélyen gyökerezõ önképzõköri tevékenységre, annak tiszteletreméltó hagyományaira, a minõségi képzés iránti igény, továbbá a felsõoktatás tudományos utánpótlás-nevelésének elõsegítése hívta életre. Olyan hagyományról van szó, amely a változó idõkben, a körülötte zajló viták ellenére is mindig alapfeladatának megfelelõen mûködött, s mindig értéket tudott felmutatni.

A tudományos diákköri tevékenység a minõségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentõsebb formája a hazai felsõoktatásban. Alapja a kötelezõ tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-tanár mûhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetõséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és kutatási módszer mélyebb megismerésére, a kötelezõ tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére. Ez a tevékenység hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elindulásához, megtanít a kitartó munkára, s közben érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni és elfogadni. Példát mutat, hogy tudjunk örülni más sikereinek és eredményeinek. A tehetséggondozás ezen formája jelentõsen segíti a PhD képzésre történõ felkészülést is.

A tudományos diákköri munka sajátos életforma hallgatónak és tanárnak egyaránt. A szakmai, tudományos sikerek mellett, vagy inkább mindezek elõtt, igényességre, együttmûködésre, toleranciára, azaz emberségre nevel. A szorgos, kitartó munkának köszönhetõen a diákkörben támogatott tehetségek élete sikeresebb, örömtelibb és a tudományt elõrevivõ lesz.

Gyere és legyél Te is Diákkörös hallgató!

utoljára frissítve: 2011. szeptember 05. 14:55:05

« vissza

The rest hit a buy sovaldi brick wall buy cialis online or unwanted effects ended up being bad personally. Cialis Dosage sovaldi price The Cialis 5mg daily provides retained our prostate-related by increasing the size of in addition to, each this Cheap Cialis doctor, lowered the size and style. Simply no unwanted effects by Cialis 5mg in my opinion, plus the benefits are Cialis 5mg perfect.