Indulók

ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1./ BIRÓ JANKA V. évf. Agrármérnök Szak
Két dél-dunántúli mocsári teknõs (Emys orbicularis) populáció genetikai összehasonlító vizsgálata
Konzulensek: Dr. Molnár Tamás tudományos munkatárs
Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs
Lehoczky István tanszéki mérnök

2./ DRÉGELYI-KISS ENDRE V. évf. Agrármérnök Szak
Triptofán enantiomerek elválasztása és meghatározása
Konzulensek: Dr. Csapó János egyetemi tanár
Lóki Katalin PhD hallgató

3./ DRUBEK ÁGNES V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Mikroszatellit DNS markerek fejlesztése a veszélyeztetett lápi póc (Umbra krameri) halfajon
Konzulensek: Lehoczky István tanszéki mérnök
Dr. Magyary István tudományos fõmunkatárs

4./ FRANKHAUZER NIKOLETT V. évf. Agrármérnök Szak
Az aranysakál állománysûrûségének vizsgálata a dél-Dunántúlon
Konzulensek: Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs
Dr. Heltai Miklós egyetemi docens (SZIE-VVT)

5./ GYOVAI PETRA V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Szelekció hatása a beltenyésztettségre házinyúlban
Konzulensek: Dr. Nagy István tudományos munkatárs
Dr. Szendrõ Zsolt egyetemi tanár

6./ KOVÁCS EMESE V. évf. Agrármérnök Szak
A tojásösszetétel alapján TOBEC módszerrel végzett kétirányú szelekció hatása a tyúktojások keltethetõségére, a naposcsibék kelési súlyára és testösszetételére
Konzulens: Dr. Milisits Gábor tudományos fõmunkatárs

7./ NAGY ZSUZSANNA V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Juhtejet drága tenyészállat importtal vagy elérhetõ tejelõ cigájával?
Konzulensek: Dr. Toldi Gyula tudományos fõmunkatárs
Dr. Kukovics Sándor tud. szaktanácsadó ÁKI

8./ PINTÉR KATALIN V. évf. Agrármérnök Szak
Az étkezési tojás szeléntartalmának növekedése a szupplementáció kémiai formájától, mértékétõl és idõtartamától függõen
Konzulensek: Dr. Sarudi Imre egyetemi tanár
Dr. Csapóné dr. Kiss Zsuzsanna tudományos munkatárs
Dr. Sütõ Zoltán egyetemi docens

9./ SCHREK OTTÓ V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Mézhamisítás kimutatási lehetõsége közeli infravörös spektoszkópos módszerrel
Konzulens: Dr. Romvári Róbert egyetemi tanár

10./ SZABÓ RÓBERT V. évf. Agrármérnök Szak
Vidraállomány felmérése és élõhelyének értékelése a Koppány és a Kis-Koppány vízgyûjtõ területén
Konzulens: Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs

11./ TENKE JÁNOS IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
A takarmányok vízmegkötõ képességének hatása az ileális-endogén aminosav ürítés mértékére növendék sertésekben
Konzulens: Dr. Tossenberger János egyetemi docens

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1./ BAKONYI ERIKA VI. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Egy lovastábor pedagógiai programja
Konzulens: Dr. Húth József egyetemi docens

2./ BUKAI PÉTER ÉS SOLYMOSI VIKTOR V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
A nyomonkövethetõség alternatíváinak vizsgálata az élelmiszerláncban
Konzulens: Dr. Biacs Péter egyetemi tanár

3./ CSUKA ADRIENN IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Zoopedagógia, fókuszban a Jászberényi Állat- és Növénykert nevelési modellkísérlete Konzulens: Dr. Martinkó József egyetemi docens

4./ DOBRA MÁRIA 2006-ban végzett színész
Mennybõl az angyal
Konzulens: Dr. Csikesz Erzsébet fõiskolai docens

5./ FRUM ZSUZSA I. évf. Kommunikáció és médiatudomány Szak
Kép-szöveg stratégiák
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

6./ FÜLÖP NIKOLETTA V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
Középiskolások táplálkozási szokásai
Konzulens: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens

7./ GYIMÓTHY BALÁZS IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Oktatócsomag a haszongalamb-tenyésztés tananyag részére
Konzulens: Dr. Martinkó József egyetemi docens

8./ NÁDAS DÁVID III. évf. Kommunikáció-mûvelõdészervezezõ Szak
Melodikus diskurzusok a free-jazzben
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

9./ SZABÓ CSABA II. évf. Kommunikáció-mûvelõdésszervezõ Szak
Reprezentációs stratégiák a Képes Sport címû hetilapban
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

10./ TEMESI ÁGOSTON V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
A tartósított zöldség- és gyümölcstermékek piacának stratégiai elemzése
Konzulens: Dr. Szente Viktória egyetemi tanársegéd

11./ VALCZ PÉTER 2006-ban végzett színész
Fel tapsra hát, ki jó barát.
Konzulens: Simonné Dr. Pallós Piroska fõiskolai docens

12./ VÉGH BERNADETT V. évf. Közgazdász-gazdálkodási Szak
Magyarországon mûködõ franchise rendszerek vizsgálata
Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens

13./VÉKES CSABA 2006-ban végzett színész
Zuhanás közben az emigránsok felé
Konzulens: Dr. Csikesz Erzsébet fõiskolai docens

14./WILHELM BERNADETT: IV. évf. Tanító Szak
Hagyományõrzés a véméndi óvodában
Konzulens: Kis Jenõné Dr. Kenesei Éva fõiskolai docens

utoljára frissítve: 2011. május 13. 11:40:50

« vissza