Indulók

ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1./ BIRÓ JANKA V. évf. Agrármérnök Szak
Két dél-dunántúli mocsári teknõs (Emys orbicularis) populáció genetikai összehasonlító vizsgálata
Konzulensek: Dr. Molnár Tamás tudományos munkatárs
Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs
Lehoczky István tanszéki mérnök

2./ DRÉGELYI-KISS ENDRE V. évf. Agrármérnök Szak
Triptofán enantiomerek elválasztása és meghatározása
Konzulensek: Dr. Csapó János egyetemi tanár
Lóki Katalin PhD hallgató

3./ DRUBEK ÁGNES V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Mikroszatellit DNS markerek fejlesztése a veszélyeztetett lápi póc (Umbra krameri) halfajon
Konzulensek: Lehoczky István tanszéki mérnök
Dr. Magyary István tudományos fõmunkatárs

4./ FRANKHAUZER NIKOLETT V. évf. Agrármérnök Szak
Az aranysakál állománysûrûségének vizsgálata a dél-Dunántúlon
Konzulensek: Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs
Dr. Heltai Miklós egyetemi docens (SZIE-VVT)

5./ GYOVAI PETRA V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Szelekció hatása a beltenyésztettségre házinyúlban
Konzulensek: Dr. Nagy István tudományos munkatárs
Dr. Szendrõ Zsolt egyetemi tanár

6./ KOVÁCS EMESE V. évf. Agrármérnök Szak
A tojásösszetétel alapján TOBEC módszerrel végzett kétirányú szelekció hatása a tyúktojások keltethetõségére, a naposcsibék kelési súlyára és testösszetételére
Konzulens: Dr. Milisits Gábor tudományos fõmunkatárs

7./ NAGY ZSUZSANNA V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Juhtejet drága tenyészállat importtal vagy elérhetõ tejelõ cigájával?
Konzulensek: Dr. Toldi Gyula tudományos fõmunkatárs
Dr. Kukovics Sándor tud. szaktanácsadó ÁKI

8./ PINTÉR KATALIN V. évf. Agrármérnök Szak
Az étkezési tojás szeléntartalmának növekedése a szupplementáció kémiai formájától, mértékétõl és idõtartamától függõen
Konzulensek: Dr. Sarudi Imre egyetemi tanár
Dr. Csapóné dr. Kiss Zsuzsanna tudományos munkatárs
Dr. Sütõ Zoltán egyetemi docens

9./ SCHREK OTTÓ V. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
Mézhamisítás kimutatási lehetõsége közeli infravörös spektoszkópos módszerrel
Konzulens: Dr. Romvári Róbert egyetemi tanár

10./ SZABÓ RÓBERT V. évf. Agrármérnök Szak
Vidraállomány felmérése és élõhelyének értékelése a Koppány és a Kis-Koppány vízgyûjtõ területén
Konzulens: Dr. Lanszki József tudományos fõmunkatárs

11./ TENKE JÁNOS IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak
A takarmányok vízmegkötõ képességének hatása az ileális-endogén aminosav ürítés mértékére növendék sertésekben
Konzulens: Dr. Tossenberger János egyetemi docens

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

1./ BAKONYI ERIKA VI. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Egy lovastábor pedagógiai programja
Konzulens: Dr. Húth József egyetemi docens

2./ BUKAI PÉTER ÉS SOLYMOSI VIKTOR V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
A nyomonkövethetõség alternatíváinak vizsgálata az élelmiszerláncban
Konzulens: Dr. Biacs Péter egyetemi tanár

3./ CSUKA ADRIENN IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Zoopedagógia, fókuszban a Jászberényi Állat- és Növénykert nevelési modellkísérlete Konzulens: Dr. Martinkó József egyetemi docens

4./ DOBRA MÁRIA 2006-ban végzett színész
Mennybõl az angyal
Konzulens: Dr. Csikesz Erzsébet fõiskolai docens

5./ FRUM ZSUZSA I. évf. Kommunikáció és médiatudomány Szak
Kép-szöveg stratégiák
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

6./ FÜLÖP NIKOLETTA V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
Középiskolások táplálkozási szokásai
Konzulens: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens

7./ GYIMÓTHY BALÁZS IV. évf. Agrár-mérnöktanár Szak (ÁTK)
Oktatócsomag a haszongalamb-tenyésztés tananyag részére
Konzulens: Dr. Martinkó József egyetemi docens

8./ NÁDAS DÁVID III. évf. Kommunikáció-mûvelõdészervezezõ Szak
Melodikus diskurzusok a free-jazzben
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

9./ SZABÓ CSABA II. évf. Kommunikáció-mûvelõdésszervezõ Szak
Reprezentációs stratégiák a Képes Sport címû hetilapban
Konzulens: Dr. Zsélyi Ferenc egyetemi docens

10./ TEMESI ÁGOSTON V. évf. Gazdasági agrármérnök Szak
A tartósított zöldség- és gyümölcstermékek piacának stratégiai elemzése
Konzulens: Dr. Szente Viktória egyetemi tanársegéd

11./ VALCZ PÉTER 2006-ban végzett színész
Fel tapsra hát, ki jó barát.
Konzulens: Simonné Dr. Pallós Piroska fõiskolai docens

12./ VÉGH BERNADETT V. évf. Közgazdász-gazdálkodási Szak
Magyarországon mûködõ franchise rendszerek vizsgálata
Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens

13./VÉKES CSABA 2006-ban végzett színész
Zuhanás közben az emigránsok felé
Konzulens: Dr. Csikesz Erzsébet fõiskolai docens

14./WILHELM BERNADETT: IV. évf. Tanító Szak
Hagyományõrzés a véméndi óvodában
Konzulens: Kis Jenõné Dr. Kenesei Éva fõiskolai docens

utoljára frissítve: 2011. május 13. 11:40:50

« vissza

The rest hit a buy sovaldi brick wall buy cialis online or unwanted effects ended up being bad personally. Cialis Dosage sovaldi price The Cialis 5mg daily provides retained our prostate-related by increasing the size of in addition to, each this Cheap Cialis doctor, lowered the size and style. Simply no unwanted effects by Cialis 5mg in my opinion, plus the benefits are Cialis 5mg perfect.