PTE

Bemutatkozunk

Köszöntjük az Állattudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának nevében! Egy jellegzetes bagoly motívum és három betû: TDK A hazai felsõoktatásban évtizedek óta számos hallgatónak és tanárnak megannyi élménye, emléke fûzõdik ehhez a hárombetûs szóhoz. De mit is jelent ez a három betû, és mit jelent az, hogy Tudományos Diákkör?

A Tudományos Diákkör egyetemeinken és fõiskoláinkon a tehetséggondozás és az elitképzés színtere. Az itt folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri mozgalomnak több mint félévszázados múltja, mára már történelme van. Az ország csaknem minden felsõoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. A TDK-t építve a korábbi, a magyar iskolaügyben, a felsõoktatásban mélyen gyökerezõ önképzõköri tevékenységre, annak tiszteletreméltó hagyományaira, a minõségi képzés iránti igény, továbbá a felsõoktatás tudományos utánpótlás-nevelésének elõsegítése hívta életre. Olyan hagyományról van szó, amely a változó idõkben, a körülötte zajló viták ellenére is mindig alapfeladatának megfelelõen mûködött, s mindig értéket tudott felmutatni.

A tudományos diákköri tevékenység a minõségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentõsebb formája a hazai felsõoktatásban. Alapja a kötelezõ tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-tanár mûhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetõséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és kutatási módszer mélyebb megismerésére, a kötelezõ tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére. Ez a tevékenység hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elindulásához, megtanít a kitartó munkára, s közben érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni és elfogadni. Példát mutat, hogy tudjunk örülni más sikereinek és eredményeinek. A tehetséggondozás ezen formája jelentõsen segíti a PhD képzésre történõ felkészülést is.

A tudományos diákköri munka sajátos életforma hallgatónak és tanárnak egyaránt. A szakmai, tudományos sikerek mellett, vagy inkább mindezek elõtt, igényességre, együttmûködésre, toleranciára, azaz emberségre nevel. A szorgos, kitartó munkának köszönhetõen a diákkörben támogatott tehetségek élete sikeresebb, örömtelibb és a tudományt elõrevivõ lesz.

Gyere és legyél Te is Diákkörös hallgató!

utoljára frissítve: 2011. szeptember 05. 14:55:05